ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนฯ

:รายชื่อผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียนฯ

:สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ

:กำหนดการสอบและสถานที่สอบ ขั้นตอนที่ 1

:กำหนดการสอบและสถานที่สอบ ขั้นตอนที่ 2

:ข้อปฏิบัติในการสอบ 

im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri