ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำปี ๒๕๕๗

namelist

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ แผน ข

ด้านเภสัชกรรมไทย ทฤษฎี

ด้านเภสัชกรรมไทย ปฎิบัติ

ด้านเวชกรรมไทย ทฤษฎี

ด้านเวชกรรมไทย ปฎิบัติ

ด้านนวดไทย ทฤษฎี

ด้านนวดไทย ปฎิบัติ

ด้านผดุงครรภ์ไทย ทฤษฎี

ด้านผดุงครรภ์ไทย ปฎิบัติ

im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri