1    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4  เลขาธิการการอุดมศึกษา
5  เลขาธิการอาหารและยา
im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri