ตราสภาการแพทย์แผนไทย

logo

 

 

           ความหมายของโลโก้


               พญานาค ๒ ตน หมายถึง ความทรงพลัง การคงไว้ซึ่งความรู้และปัญญา นัยยะของพญานาค ๒ ตน หมายถึง สาขาแพทย์แผนไทย และสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ช่วยกันทำนุบำรุงส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ตลอดไป


               หม้อยา หมายถึง สัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของการประกอบโรคศิลปะของการแพทย์แผนไทย คือ การจ่ายยาต้มที่ต้องใช้ความรู้และศิลปะในการปรุงยา โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ตัวยาต่าง ๆ เพื่อรักษาโรคภัยให้หายขาด


               เฉลว หมายถึง ไม้จักสานที่ติดบนหม้อยา มีความเชื่อว่าเป็นการรักษาคุณภาพของเครื่องยาสำหรับ ๕ แฉกนั้น หมายถึง การเสกคาถานโมพุทธายะ (พระเจ้า ๕ พระองค์) ความหมายโดยนัยคือ การรักษาชีวิตคน ๆ หนึ่ง ต้องมองชีวิตอย่างองค์รวมด้วยหลักขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ)


              รัศมีเปล่งประกายรอบเฉลว หมายถึง ความสว่างไสว ยิ่งใหญ่ ของแพทย์แผนไทยที่จะต้องคงอยู่ในการดูแลชีวิตมนุษย์นับจากนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri