ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่ง นิติกร

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศผลนิติกร

ประกาศขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ :  ขยายเวลาการรับสมัคร จนท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก จนท.สภาฯ (นิติกร)


ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศนิติกร

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง