ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ขอถอนตัว

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศอนุเลือกตั้งฯ ขอถอนตัว

ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่ง นิติกร

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศผลนิติกร

ประกาศขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ :  ขยายเวลาการรับสมัคร จนท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก จนท.สภาฯ (นิติกร)


ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศนิติกร

ประกาศรับสมัครสอบ ภาคปฏิบัติ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก)


ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศรับสมัครสอบ ปฏิบัติ (ก) 3.1.61

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
ด้วยสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบด้านล่าง

1.ประกาศรับเจ้าหน้าที่สภาฯ 19-12-60

2.เอกสารแนบท้ายตำแหน่ง

3.ใบสมัคร