นายกสภาการแพทย์แผนไทย

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ
นายกสภาการแพทย์แผนไทย

อุปนายกฯ คนที่หนึ่ง

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์
อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

อุปนายกฯ คนที่สอง

นายวัลลภ เผ่ามนัส
อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

เลขาธิการฯ

นายพงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์
เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

รองเลขาธิการฯ

นายกฤตนัน พันธุ์อุดม
รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ประชาสัมพันธ์

นายคมสัน ธีรานุรักษ์
ประชาสัมพันธ์

เหรัญญิก

นางสาวิตรี ศิริวุฒิ
เหรัญญิก

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 1
    Share