รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย


นายพิเชษฐ เวชวิฐาน


นายสนั่น ศุภธีรสกุล


นายวัฒนา ชยธวัช

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


นายทวี เลาหพันธ์


นางสาวศุภะลักษณ์ ฟักคำ


นายวิชาญ เกิดวิชัย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน