คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขาธิการคณะกรรมการศึกษา

ดร.สุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารเเละยา

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พญ.ประนอม คำเที่ยง

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต

อธิบดีกรมการเเพทย์แผนไทยเเละเเพทย์ทางเลือก

 

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน