คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

    1.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    2.เลขาธิการคณะกรรมการศึกษา
    3.เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
    4.อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
    5.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก