คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขาธิการคณะกรรมการศึกษา

ดร.สุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารเเละยา

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายเเพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการเเพทย์แผนไทยเเละเเพทย์ทางเลือก

 

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน