ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย”

หัวเรื่อง

ร่างข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ….

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน