รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดไฟล์   สถาบันระดับปริญญาตรีฯ (ประเภท ข) ที่สภารับรอง

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน