ประกาศฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ภาคทฤษฎี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๑ เรื่องผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศฉบับที่ 40

วิชาการนวดไทย

วิชาการนวดไทย(ผู้พิการทางการมองเห็น)

วิชาการผดุงครรภ์ไทย

วิชาเวชกรรมไทย1-2

เภสัชกรรมไทย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 335
    Shares