ประการผลสอบ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข)

ประการผลสอบ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข)
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๐๑๖ / ๒๕๕๗

  1. เวชกรรมไทย-ข
  2. เภสัชกรรมไทย-ข
  3. ผดุงครรภ์ไทย-ข
  4. การนวดไทย-ข

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน