ประกาศฉบับที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่องตำราที่ใช้เป็นเเนวทางประกอบการเรียนการสอนความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาฯรับรอง ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง ตำราที่ใช้เป็นเเนวทางประกอบการเรียนการสอนความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศ อพท.ฉบับที่ 39/2559

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 199
    Shares