ประกาศฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) ภาคทฤษฎี ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) เเห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ตามเอกสารเเนบ ดังนี้

ประกาศฉบับที่ 34

รายชื่อ วิชากฎมายและจรรยาบรรณ

รายชื่อ วิชาผดุงครรภ์

รายชื่อ วิชาการนวดไทย

รายชื่อ เวชกรรมไทย

รายชื่อ เภสัชกรรมไทย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 54
    Shares