ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

เรื่อง ยกเลิกการให้การรับรองหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๑๕(๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการรแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะราย

ดังเอกสารแนบนี้

ประกาศยกเลิกการให้การรับรอง

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 9
    Shares