ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ให้การฝึกอบรมฯ

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ให้การฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เรื่อง การขอรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ที่ 1/2557

เอกสารดาวน์โหลด คลิ๊ก

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน