ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ตำแหน่ง

 ดาวน์โหลด ประกาศผลเจ้าหน้าที่สภา

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน