ประกาศ เรื่อง เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และแถวที่สอบ ของผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข) ขั้นตอน 1และ 2 ครั้งที่2/2560

ประกาศ เรื่อง เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และแถวที่สอบ ของผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข) ขั้นตอน 1และ 2 ครั้งที่2/2560

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศฉบับที่ 5.61 เรื่อง เลขที่นั่งสอบ ห้องส
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ1.พื้นฐานวิชาชีพและกฎหมายฯ
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ2.เวชกรรมไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ3.เภสัชกรรมไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ4.การผดุงครรภ์ไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ5.การนวดไทย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน