ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา12(2)(ข) ปี2558 [6.9.59] รอบ2

 เวชกรรมไทย (ข) ปี2558

 เภสัชกรรมไทย (ข) ปี2558

 นวดไทย (ข) ปี2558

 ผดุงครรภ์ไทย (ข) ปี 2558

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน