ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา12(2) [13.2.60]

 ใบแทนใบอนุญาต

 เวชกรรมไทย

 เภสัชกรรมไทย

 การผดุงครรภ์ไทย

 การนวดไทย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน