ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ในรูปแบบการสนทนาผ่านวีดิทัศน์ (Video Meeting)

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน