ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่าง ระเบียบสภาการเเพทย์แผนไทย ว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ….” (วันที่ 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562)

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน