นายกสภาการแพทย์แผนไทยและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วานนี้ (วันพุธที่ 30 มกราคม 2562) พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์ไทย เเละคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน