ประกาศฉบับที่ ๐๒๘ /๒๕๕๘ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ

ประกาศฉบับที่ ๐๒๘ /๒๕๕๘ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ภาคทฤษฎี)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน