ประชาสัมพันธ์ เรื่องนายกสภาการเเพทย์แผนไทยได้เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 เพื่อปลดล๊อคการใช้กัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ได้ยื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 เพื่อปลดล๊อคการใช้กัญชาทางการแพทย์ของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอโดย นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและ ได้ยื่นหนังสือต่อ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ในงานสัมนาวิชาการ เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ ประสบการณ์ของประเทศออสเตรีย คานาดา และเนเธอร์แลนด์ ณ.โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน