ประกาศฉบับที่ ๔๔/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เเละสถานที่สอบ ความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ภาคปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๔/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เเละสถานที่สอบ ความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศ ฉบับที่ 44/2561

เอกสารเเนบ ๑ วิชาเวชกรรมไทย

เอกสารเเนบ ๒ วิชาเภสัชกรรมไทย

เอกสารเเนบ ๓ วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสารเเนบ ๔ วิชาการนวดไทย

เอกสารเเนบ ๕ วิชาการนวดไทย (ผู้พิการทางมองเห็น)

แบบแสดงความจำนงเลือกประเภทการสอบวิชา การนวดไทย

แผนที่ ม.รังสิต

แผนที่ ม. รังสิต (การเดินทาง)

การเเต่งกาย นักศึกษาสอบ ปฎิบัติ

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 235
    Shares