ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการสอบ สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา๑๒(๒)(ก)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการสอบ สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามเอกสารแนบนี้

แนวทางการจัดสอบ

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 137
    Shares