ขอประชาสัมพันธ์ เชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ที่ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เเนวทางการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ที่ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เเนวทางการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๕๐ ท่าน ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม (สสว.) ตามกำหนดการที่เเนบมาพร้อมนี

เอกสารเเนบ

โครงการ+กำหนดการสัมมนา

ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 52
    Shares