ประกาศเรื่อง ตำราที่ใช้เป็นแนวทางในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศเรื่อง ตำราที่ใช้เป็นแนวทางในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12 (2) (ก) พ.ศ.2556

ตำรา ตามมาตรา ๑๒(๑๒)(ก)

 

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน