ประกาศฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 39

 

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 96
    Shares