ประกาศรับสมัครสอบความรู้ ตามมาตรา 12(2)(ข) ภาคทฤษฏี ครั้งที่ 1/2558

ประกาศ  เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2558

 

PDF ICon

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน