ประกาศ การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งธุรการ


ประกาศ การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งธุรการ 1 ตำแหน่ง

ตามเอกสารแนบ

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การใช้ตราของสภาการเเพทย์แผนไทย ในการจัดงานสัมมนาพืชกัญชาสมุนไพรไทย

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การใช้ตราของสภาการเเพทย์แผนไทย ในการจัดงานสัมมนาพืชกัญชาสมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ทางการเเพทย์เเละเกษตรกรรม จัดโดยสภากัญชาแห่งประเทศไทย (สกท) จังหวัดหนองคาย