ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกสภาฯ ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกฯ ที่สภาการเเพทย์แผนไทยจัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ตามเอกสารแนบนี้

บัตรสมาชิกที่ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์แล้ว

ประกาศ การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการเเพทย์แผนไทย (นิติกร)

ประกาศสำนักงานสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการเเพทย์แผนไทย (นิติกร)

รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

การรับสมัครเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์ไทย

ใบสมัคร

ประกาศ รายชื่อการจัดส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศ รายชื่อการจัดส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

09-11-61 หนังสือรับรอง

*หมายเหตุ: ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเลขพัสดุของท่านไว้ให้เรียบร้อย