ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (ใบเเทน),(ใบแปล),(หนังสือรับรอง) สมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (ใบเเทน),(ใบแปล),(หนังสือรับรอง) สมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง   สามารถรับได้ที่งาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยแห่งชาติเเละพระบิดาแห่งการเเพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 ” (โซน D)
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ.2561

หนังสือรับรอง

ใบแปล

ใบแทน

ประกาศฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 39

 

ขอเชิญร่วมงาน…สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2561) ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมงาน…สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561

ร่วมน้อมรำลึกและถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 3
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร

พบกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ
📌เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
📌การพอกเข่า นวดเหยียบเหล็กแดง นวดย่ำข่าง นวดตอกเส้น
📌สินค้า ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
📌การออกบัตรสมาชิกสภาการเเพทย์แผนไทย (สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้รับบัตร)

 

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (สมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง)

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (สมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง)
สามารถรับได้ที่งาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยแห่งชาติเเละพระบิดาแห่งการเเพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 ” (โซน D)
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ.2561

รับใบอนุญาต(สมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง)