ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การทวงคืนสิทธิครูผู้รับมอบตัวศิษย์

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การทวงคืนสิทธิครูผู้รับมอบตัวศิษย์  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ

การทวงคืนสิทธิครูรับมอบตัวศิษย์