ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (ใบเเทน) ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (ใบเเทน) ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ใบแทนจัดส่งไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (ใบเเทน/ใบแปล) โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (ใบเเทน/ใบแปล) โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง     ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ใบแทน-ใบแปล ที่มารับด้วยตนเอง

รายชื่อผู้ขอทำบัตรสมาชิกสภาฯ ที่ต้องติดต่อกลับมาที่หน่วยงาน

รายชื่อผู้ขอทำบัตรสมาชิกสภาฯ ที่ต้องติดต่อกลับมาที่หน่วยงาน

ตามหมายเลขดังนี้ 02 5801157 ต่อ 16

เอกสารแนบ รายชื่อผู้ขอทำบัตรสมาชิก

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ที่ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เเนวทางการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ที่ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เเนวทางการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๕๐ ท่าน ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม (สสว.) ตามกำหนดการที่เเนบมาพร้อมนี

เอกสารเเนบ

โครงการ+กำหนดการสัมมนา

ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา

ประกาศรายชื่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จดหมายตีกลับ(ใบประกอบวิชาชีพ)

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (ใบเเทน),(ใบแปล),(หนังสือรับรอง) สมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (ใบเเทน),(ใบแปล),(หนังสือรับรอง) สมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง   สามารถรับได้ที่งาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยแห่งชาติเเละพระบิดาแห่งการเเพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 ” (โซน D)
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ.2561

หนังสือรับรอง

ใบแปล

ใบแทน

ประกาศฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 39

 

ขอเชิญร่วมงาน…สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2561) ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมงาน…สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561

ร่วมน้อมรำลึกและถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 3
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร

พบกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ
📌เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
📌การพอกเข่า นวดเหยียบเหล็กแดง นวดย่ำข่าง นวดตอกเส้น
📌สินค้า ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
📌การออกบัตรสมาชิกสภาการเเพทย์แผนไทย (สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้รับบัตร)

 

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (สมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง)

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (สมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง)
สามารถรับได้ที่งาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยแห่งชาติเเละพระบิดาแห่งการเเพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 ” (โซน D)
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ.2561

รับใบอนุญาต(สมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง)