ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

** สมาชิกสามารถมารับใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ในวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2  อิมเเพ็คเมืองทองธานี **

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกาศทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ

ประกาศทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ

** สมาชิกสามารถมารับใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ในวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2  อิมเเพ็คเมืองทองธานี **

จดหมายตีกลับ.xlsx

ประกาศทะเบียนใบอนุญาตฯ ที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประกาศทะเบียนใบอนุญาตฯ ที่ไปรษย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ตามเอกสารแนบนี้

จดหมายตีกลับ เดือนกรกฎาคม 2561