ประกาศสำนักงานสภาฯ เรื่อง การรับสมัครผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานสภาฯ เรื่อง การรับสมัครผู้จัดการด้านปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศรับสมัครผู้จัดการ