รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
ด้วยสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบด้านล่าง
 

ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย

โรคต้องห้าม

ใบสมัคร

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป