ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 1-การสอบความรู้
ดาวน์โหลดไฟล์ : 2-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ : 3-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ : 4-สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ : 5-แผนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ดาวน์โหลดไฟล์ : 6-กำหนดการสอบและสถานที่สอบ ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ : 7-กำหนดการสอบและสถานที่สอบ ขั้นตอนที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ : 8-ข้อปฏิบัติในการสอบ

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดสอบแพทย์แผนไทยประยุกต์สภาการแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์รายชื่อผู้มีสิทธิขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนผังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดการสอบและสถานที่สอบ ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดการสอบและสถานที่สอบ ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ข้อปฏิบัติในการสอบ

รายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี ๒๕๕๗

รายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี ๒๕๕๗

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่ใบอนุญาตฯ พท.ป.๑๖๔๖ – พท.ป.๑๙๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก