ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ใช้กัญชาทางการเเพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1 เเละ รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม กำหนดวัน เวลา สถานที่อบรม รายละเอียดรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายดังนี้
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 3 กรมการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ…ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ฯ เเต่ไม่ปรากฎรายชื่อตามเอกสารเเนบท้าย จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ฯ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยภาคใต้เข้าอบรม หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยภาคใต้เข้าอบรม หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย วันที่ 4 ตุลาคม 2562 (รุ่นที่3) หมดเขตรับสมัครและชำระเงินวันที่ 30 กันยายน 2562 สถานที่จัดอบรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 10 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในวันที่ 2 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้กัญชาทางการแพทย์

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้กัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 (รุ่นที่1) และ วันที่ 17 กันยายน 2562 (รุ่นที่2) หมดเขตรับสมัครและชำระเงินวันที่ 11 กันยายน 2562 สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในวันที่ 12 กันยายน 2562

(สามารถดาวน์โหลด”ใบสมัครอบรมได้ที่ลิ้งด้านล่าง”)